Kontaktinformation

Jag är flexibel och tillsammans kan vi under
lättsamma och avslappnade former göra vackra
bilder som du gillar.

Fredrik Åström
Gamla Domsjövägen 50D
892 41 DOMSJÖ

[karta] (nära Spillvärmeplanen)

alternativa verksamhetsadresser 2014 
Forsmark / Gävle/ Uppsala

Jag föredrar kontakt via e-post.

  E-post:
fredrik@fotogenisk.se
  Telefon: 070 - 690 80 69